همزیستی ادیان

آموزشِ صلح و مدارا در مدارس امارات

۱۴۰۰ اسفند ۱۳

حمایت از صلح و تساهل مذهبی در برنامه درسی امارات، نشان دهنده تغییری چشمگیر در ارزش‌هایی است که امارات می‌کوشد به نسل بعد منتقل کند

جزئیات

تلاش امارات برای احیای زندگی مسیحیان خاورمیانه

۱۴۰۰ اسفند ۰۲

امارات بی‌سروصدا زمینه را برای احیای زندگی مسیحیان شبه‌جزیره عربستان و عراق فراهم می‌کند

جزئیات

تلاش امارات برای احیای زندگی مسیحیان خاورمیانه

۱۴۰۰ اسفند ۰۲

امارات بی‌سروصدا زمینه را برای احیای زندگی مسیحیان شبه‌جزیره عربستان و عراق فراهم می‌کند

جزئیات

تلاش امارات برای احیای زندگی مسیحیان خاورمیانه

۱۴۰۰ اسفند ۰۲

امارات بی‌سروصدا زمینه را برای احیای زندگی مسیحیان شبه‌جزیره عربستان و عراق فراهم می‌کند

جزئیات

تلاش امارات برای احیای زندگی مسیحیان خاورمیانه

۱۴۰۰ اسفند ۰۲

امارات بی‌سروصدا زمینه را برای احیای زندگی مسیحیان شبه‌جزیره عربستان و عراق فراهم می‌کند

جزئیات

تلاش امارات برای احیای زندگی مسیحیان خاورمیانه

۱۴۰۰ اسفند ۰۲

امارات بی‌سروصدا زمینه را برای احیای زندگی مسیحیان شبه‌جزیره عربستان و عراق فراهم می‌کند

جزئیات

تلاش امارات برای احیای زندگی مسیحیان خاورمیانه

۱۴۰۰ اسفند ۰۲

امارات بی‌سروصدا زمینه را برای احیای زندگی مسیحیان شبه‌جزیره عربستان و عراق فراهم می‌کند

جزئیات

همزیستی ادیان

۱۳۹۸ فروردین ۱۴

گردهمایی کلیساهای اروپا: «تفاوت‌های دینی ما را از یکدیگر دور نمی‌کند، بلکه در بسیاری از حوزه‌های زندگی توانمندتر می‌سازد.»

جزئیات

ضرورت افشاگری نخبه‌گان دینی

۱۳۹۶ بهمن ۱۷

در اوضاع کنونی کشورهای اسلامی، که جولانگاه خشونت ورزان و افراط گرایان شده است بر نخبگان و صاحبان علم و فرهنگ است که به فهمی عمیق و ریشه ای از دین دست یابند و بکوشند تا با اتخاذ شیوه های اعتدالی، پیام و آموزه های دین را به شکلی ارائه کنند که با عقل متکامل بشری و فطرت و سرشت انسان همخوانی و همراهی داشته باشد.

جزئیات

کریسمس و مسلمانان

۱۳۹۵ دی ۰۵

نکات اجمالی زیر توصیه های قرآنی به حسن روابط میان پیروان آیین های ابراهیمی است

جزئیات

آیین همزیستی و روش تفاهم با دیگران

۱۳۹۴ فروردین ۳۱

قدرت یک کشور در توانمندی ان ملت در جذب افراد و گروههای مختلف و همگام کردن آنان در مسیر رسیدن به آرمانهای اجتماعی است، تا در سایه آن وحدت و یکپ

جزئیات