شیعه هراسی

دلیل مسدود شدن وبسایت های اسلامی چیست؟ شیعه ستیزی یا ارتباط با ایران

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

تصمیم هفته پیش وزارت دادگستری آمریکا علاوه بر مسدود کردن وبسایت های نزدیک به ایران، شامل وبسایت های مذهبی شیعه نیز شد.

جزئیات

شیعه هراسی، ابزار وهابیان اندونزی

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

ظهور پدیده وهابیت در این کشور و اتهام زنی این گروه به شیعیان اندونزی، فضای اختلاف و شیعه هراسی را بر این کشور سایه افکند و زمینه ساز ظهور و بروز داعش شد.

جزئیات