مناسک

مناسک: میدان رقابت متولیان مذهبی

۱۳۹۷ آبان ۲۳

آیین‌سازی تشیع ایرانی، در مسیر عجیبی افتاده که در طول تاریخ تشیع بی‌سابقه است. آخرین محصول شگفت این روند، برگزاری «آیین شکرگزاری اقامه عزای در ماه‌های محرم و صفر» است که (20 آبان 97) در حرم حضرت معصومه قم برگزار شد. بانی این مراسم بی‌سابقه تولیت آستان حضرت معصومه بود.

جزئیات

مناسکی تهی از معنویت

۱۳۹۵ اسفند ۲۰

عمل به شعائر و مناسک اگرچه ممکن است ظاهر را بیآراید، اما یک جامعه را دینی نمی‌کند. مناسک و شعائر اگر خالی از معنویت باشند، هیچ فرقی با کارهای دنیایی ندارند. بنابراین اگر در جامعه‌ای معنویت نباشد، قطعا در آن جامعه، دین حقیقی هم نیست، حتی اگر از در و دیوار آن جامعه شعائر و مناسک و مظاهر دینی ببارد

جزئیات