عدم خشونت

مدارا و عدم خشونت: آموزه‌هایی از سیره‌ی امام حسین علیه‌السلام

۱۳۹۷ شهریور ۳۰

سیره امامان شیعه همواره پرهیز از خشونت بوده حتی امام حسین علیه السلام که همواره نامش با جنگ آورده می شود.

جزئیات

اصلاح جامعه با استراتژی عدم خشونت

۱۳۹۶ مرداد ۳۰

نرم خویی و پرهیز از خشونت رفتاری است مابین خشونت و تسلیم، که استفاده به جا و مناسب از آن، سبب اصلاح و اداره صحیح امور می شود. بسیاری مدارا و مهربانی را ناشی از ضعف فرد می پندارند، حال آنکه پرهیز از خشونت نیازمند صبر، تحمل و تعقل بیشتری است و آنانکه در مواجهه با مردم خشونت روا می‌دارند، درحقیقت درصدد پوشاندن ضعف درونی خود با اینگونه رفتار هستند.

جزئیات

جوادی آملی: جامعه امروز با ادبیات صلح آشنا نیست/ بعد از ۲۰ سال هنوز برخی بر طبل جنگ می کوبند

۱۳۹۶ فروردین ۰۷

صلح و دوستی نیاز اصلی بشر برای زندگی امن و آرام است. جامعه بدون صلح را نمی توان متصور بود اما امروز دنیا بیش از هرزمانی اسیر خشونت و جنگ و ناامنی است. چه چیزی مانع از این می شود که جوامع در صلح باشند؟

جزئیات

کنترل خشم، کلید موفقیت و رستگاری

۱۳۹۶ فروردین ۰۶

سختی ها و مشکلات زندگی در دوران ما فشارهای عصبی زیادی را به انسان تحمیل کرده و زمینه بروز خشم را بیش از پیش فراهم ساخته است؛ ولی این امر دلیل قانع کننده ای بر پرخاش و رفتارهای خشونت آمیز نیست. آیات و روایات بسیاری مسلمانان را به شکیبایی و حسن خلق فرا می خواند زیرا آنکه توانایی مهار خشم خود را ندارد، در دنیا و آخرت حسرت و پشیمانی دامنگیر او خواهد شد.

جزئیات