#اعتدال و میانه روی در اسلام

نقش میانه‌روی در ثبات و امنیت اجتماعی

۱۳۹۶ آبان ۲۱

امروزه امنیت از مفهوم کلیشه‌ای خود که حمایت انسان در مقابل تهدیدات جانی است خارج شده و مفاهیم جدیدتری به خود گرفته است؛ برای مثال امنیت اجتماعی یا ملی عناوینی است که در گذشته مطرح نبود اما اکنون در صدر اولویت های بشر قرار گرفته است. هدف از نگارش این مقاله بیان اهمیت و آثار و نتایج اعتدال است، اینکه میانه روی و بی طرفی چگونه می‌تواند به تقویت امنیت اجتماعی کمک کند؟ و چگونه می توان با همبستگی عمومی امنیت ملی را محقق ساخت؟

جزئیات

اعتدال در اندیشه آیت‌الله العظمی سیدمحمد شیرازی

۱۳۹۶ مهر ۲۸

مجدد شیرازی دوم برای نجات انسان از چالش ها و تنگناهایی که در آینده با آن روبرو است، به طرح یک دیدگاه اصیل اسلامی می پردازد و می کوشد با طرح این بینش که بر پایه مفاهیمی چون آزادی و اعتدال استوار است، افق های پیش روی بشر را برای او ترسیم کرده و راه و چارچوب حرکت را برای رسیدن به رشد و بالندگی به او نشان دهد.

جزئیات

بنیان‌های دینی میانه‌روی و تفکر اعتدالی

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۸

اعتدال و میانه‌روی علاوه بر اینکه با عقل و وجدان بشری مطابقت دارد امری فطری نیز به شمار می‌رود. خداوند در خلقت عالم هستی توازن و تعادل را جزو ذاتی مخلوقات قرار داده است. هر موجود متعادلی زیبا و دلنوازتر است. خدا در عالم تشریع نیز به تعادل و اعتدال توجه ویژه کرده، در قرآن مجید به صورت صریح به مسأله مهم «اعتدال» می پردازد و اعتدال و میانه‌روی را الگویی برای به‌زیستن قرار می دهد.

جزئیات