آسیب های اجتماعی

چرا طلاق در قم رو به افزایش است؟

۱۳۹۶ دی ۲۶

زیر پوست حاکم بر این شهر آمارها حکایت دیگری دارند. بالاترین نرخ طلاق در مذهبی ترین استان ایران؛ این موضوعی نیست که بتوان نادیده از کنارش گذشت. مدیرکل ثبت احوال قم نرخ طلاق در این استان را بالاتر از میانگین کشوری ذکر کرده و گفته است: در سال ۹۵، نرخ طلاق در استان قم ۷۱/۲ به ازای هر هزار نفر جمعیت بوده در حالی که میانگین نرخ طلاق در کشور ۱۳/۲ است.

جزئیات

جـرم : دختر مجرد بودن

۱۳۹۶ تیر ۰۸

980 هزار دختر ایرانی در آستانه تجرد قطعی قرار دارند. بسیاری از زنان نیز، به واسطه زندگی مشترک ناموفق و طلاق، مجرد محسوب می شوند؛ با این وجود هنوز نگاه جامعه این را برنمی تابد که زنان به هر دلیل به صورت مستقل مشغول زندگی باشند. از این رو طرحی مانند «عیب زدایی از دختران مجرد»، تبدیل به طرحی بی سر انجام شده و اسمی از آن شنیده نمی شود

جزئیات