طی هفته‌های آینده اولین گروه از جنگجویان سوری که توسط ارتش آمریکا، برای جنگ با داعش آموزش دیده اند، آماده بازگشت به میدان نبرد در سوریه خواه

طی هفته‌های آینده اولین گروه از جنگجویان سوری که توسط ارتش آمریکا، برای جنگ با داعش آموزش دیده اند، آماده بازگشت به میدان نبرد در سوریه خواهند شد. دولت اوباما وعده‌ ایجاد یک نیروی محلی قدرتمند، در مبارزه با دولت اسلامی را داده بود، اکنون اعزام این گروه به سوریه آزمونی برای بررسی میزان موفقیت این طرح خواهد بود. به گفته‌ی یکی از مقامات نظامی آمریکا ، ایالات متحده و هم پیمانانش در حال آموزش اولین گروه صدنفره از مخالفان میانه‌رو بشارأسد در ترکیه هستند. این جنگجویان در پایان تابستان به سوریه اعزام خواهند شد؛ امّا سوال مهم این است که این اقدام آمریکا در صحنه‌ی نبرد سوریه چه تأثیری خواهد گذاشت؟ بسیاری از نقاط مبهم این برنامه هنوز روشن نیست، به‌عنوان مثال: کاخ سفید هیچ طرحی برای چگونگی حمایت از این شورشیان در میدان نبرد ندارد، به ویژه اگر آنان وارد جنگ با نیروهای وفادار به بشاراسد رئیس جمهوری سوریه شوند.

این برنامه که هدف آن آموزش 5400 جنگجو در طول یکسال بوده است، آغازی کند داشته و با توجه به انتخابات پیش‌روی آمریکا و رقابت نامزدان ریاست جمهوری، به سرعت پیش نخواهد رفت. یکی از مقامات نظامی آمریکا در این خصوص به خبرنگاران چنین گفت:«تعداد کم جنگجویان آموزش دیده و عدم سرعت در اجرای برنامه، در ظاهر ناامیدکننده است؛ اما این پیش‌روی کند به دلیل بررسی و انتخاب دقیق جنگجویان است، تا از ورود شورشیانی که برای این طرح مناسب نبوده و یا ممکن است خطرآفرین باشند جلوگیری شود. ما این برنامه را در درازمدت موفقیت‌آمیز می‌دانیم، چرا که این نیروها از کیفیت آموزشی بالایی برخوردار شده و مهارت‌های رزمی و اسلحه‌های پیشرفته‌ی ساخت آمریکا در اختیار خواهند داشت؛ هدف این برنامه نه کمیت بلکه کیفیت است».

مقامات رسمی ایالات متحده بر این باورند که تا کنون تلاش گسترده‌ای از جانب دولت اسلامی و سایر گروه‌های همسو با آن، جهت نفوذ به این برنامه‌ی آموزشی صورت نگرفته است و تنها کمتر از پنج نفر از افراد وابسته به این گروه‌ها شناسایی شده‌اند. فیصل ایتانی از اعضای اتاق فکر واشنگتن بر این باور است که همان‌گونه که رزمندگان حزب‌الله لبنان در سال‌های اخیر توانستند در جبهه‌ی نبرد سوریه تأثیر مستقیم داشته باشند، این جنگجویان میانه‌رو نیز با کمک آموزش‌های نظامی و سلاح‌های پیشرفته می‌توانند مؤثر واقع شوند. گروهی متشکل از نظامیان آمریکایی و آژانس های اطلاعاتی ماه‌هاست که درحال تحقیق و بررسی پیرامون انتخاب جنگجویانی هستند که بتوان برای اجرای این برنامه‌ی آموزشی به آنان اعتماد کرد. بنابر گزارش واشنگتن پست روند تأیید صلاحیت افراد روندی سخت و پیچیده بوده، و پیوستن به این برنامه از ملحق شدن به هر ارتش دیگری مشکل‌تر است.

 قبل از برگزاری اولین دوره‌ی کلاس‌های آموزشی حدود 400 جنگجو که بیشتر آنان عضو ارتش آزاد سوریه بودند رهسپار مرزهای ترکیه شدند، به این امید که بتوانند در این برنامه شرکت کنند، ولی رسیدن به مقصود برای آنان چندان ساده و بی‌خطر نبود؛ شماری از داوطلبان ترجیح دادند برای اجتناب از رویارویی با گروه‌های مسلح دیگر، از همان راهی که آمده بودند باز گردند. برخی نیز به دلیل سن کم، مشکلات جسمانی و یا مطابقت نام آنان با نام افرادی که در لیست سیاه پنتاگون گنجانده شده است، واجد صلاحیت تشخیص داده نشدند. آن تعدادی هم که موفق شده بودند جزء جنگجویان انتخاب شده قرار گیرند، برخی با آغاز ماه رمضان خواستار بازگشت به خانه در این ماه شدند و برخی دیگر از آنجا که جنگ علیه بشار أسد را به مبارزه با دولت اسلامی ترجیح می‌دادند کنار گذاشته شدند.

 ترکیه که در این برنامه با آمریکا همکاری نزدیک و تنگاتنگی داشته و کلاس‌های آموزشی نیز در خاک این کشور برگزار می‌شود؛ همواره خواهان این بوده است که آمریکا تمرکز خود را از جنگ با داعش برداشته و معطوف به مبارزه با بشارأسد کند، پیشنهادی که در ظاهر آمریکا با آن مخالفت می‌ورزد، ولی حقیقت موجود در سوریه نشان می‌دهد که بسیاری از جنگجویان داعش زمانی جزء مخالفین میان‌رو بشارأسد محسوب می‌شدند، یا در ارتش آزاد سوریه عضویت داشتند و از کمک‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا و سایر هم پیمانانش برخوردار می‌شدند. بنابراین هر چند آمریکا همواره بر این نکته تأکید داشته است که هدف از آموزش و مسلح کردن مخالفان به ظاهر میانه‌رو، مبارزه با داعش می‌باشد، ولی تردیدهای بسیاری نسبت به اهداف اصلی این برنامه، و نیز سرانجام آن وجود دارد؛ طرحی که اجرای آن تنها به فجایع بیشتر و طولانی‌ شدن این جنگ خانمان‌سوز منجر خواهد شد. 

نظر شما