آتلانتیک

بیننده :93


مرخصی زایمان پدران در جهان

۱۳۹۸ اسفند ۲۱

فرهنگ کاری یک کشور می‌تواند سیاست‌گذاری های پیشرفته و خوب دولت‌ها را با محدودیت مواجه کرده و آنها را ناکارآمد سازد...

جزئیات

آمریکا سالهاست که از افغانستان دست کشیده است

۱۳۹۸ اسفند ۱۲

توافق اخیر آمریکا و طالبان، برای آمریکا به منزله کوتاه آمدن از موضع و شعارهای خود است ...

جزئیات

هزینه بالای فرزند آوری در آمریکا

۱۳۹۸ بهمن ۲۸

آمریکا در بین کشورهای توسعه یافته بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد ...

جزئیات

چه شد که کار جهان اسلام به اینجا کشید؟

۱۳۹۸ بهمن ۱۱

فهم رویدادهای سال 1979 برای کسانی که می کوشند تا آینده بهتری را برای خاورمیانه ترسیم کنند مهم است....

جزئیات

چرا مهاجران، کانادا را برای زندگی انتخاب می کنند؟

۱۳۹۸ بهمن ۰۴

کانادا در اتخاذ سیاست های موفق مهاجرتی از کشورهای دیگر چند گام جلوتر است...

جزئیات