حکم اعدام برای 14 شیعه عربستای

twitter sharefacebook share۱۳۹۵ خرداد ۱۲ - 2016-06-01

به دنبال فشارهای فزاینده بر شیعیان عربستان، 14 نفر به اعدام محکوم شدند.

به دنبال فشارهای فزاینده بر شیعیان عربستان، دادگاه جنایی این کشور امروز 14 نفر از شیعیان را به اتهام مشارکت در تظاهراتهای اعتراضی در سال 2011 میلادی به اعدام و 9 تن دیگر را به 3 تا 15 سال زندان محکوم کرد.

با صدور این حکم، تعداد محکومین به اعدام در قطیف به 28 تن میرسد که تا به حال 4 حکم اعدام در حق شیعیان مظلوم این کشور تفیذ شده که اعدام «شیخ نمر باقر النمر» از برجسته‌ترین علمای شیعه، یکی از انها است.

تا به حال حکومت دد منش آل سعود، خواسته های مدنی مردم این کشور را با مشت اهنین پاسخ داده و با انواع شکنجه ها و کشتارها شیعیان را سرکوب نموده است.

گفتنی است حکومت با شیعیان این کشور با تبعیض دینی برخورد میکند و با وجودی که آنها در مناطق نفتخیز عربستان سکنی دارند از فقر و بیکاری رنج می برند.