twitter share facebook share ۱۳۹۹ دی ۲۸ 518

کانال 12 تلویزیون اسرائیل روز شنبه گزارش داد که مقاماتی از دولت بایدن در سکوت خبری، گفتگوهای خود را با ایران بر سر بازگشت دوباره به برجام اغاز کرده اند.

این شبکه، از منبع خبری خود نام نبرد و به بیان جزئیات بیشتر پیرامون این ادعا نپرداخت.

جو بایدن بارها تمایل خود را برای بازگشت به برجام نشان داده است و این درحالی است که اسرائیل اصرار دارد بازگشت به برجام مشروط به گذاشتن محدودیت های بیشتر بر سر برنامه موشک های بالستیک ایران، حمایت این کشور از تروریسم و فعالیت های بی ثبات کننده آن در سراسر جهان شود

روز چارشنبه والانیوز گزارش داد که نتانیاهو در حال ترتیب دادن تیمی برای انجام گفتگو با دولت بایدن در خصوص برنامه هسته ای ایران است. این تیم شامل مقاماتی از سازمان امنیت ملی، وزارت خارجه، وزارت دفاع، ارتش، موساد و سازمان انرژی اتمی خواهد بود و احتمالا یوسی کوهن رئیس موساد این تیم را در مذاکره با آمریکا رهبری خواهد کرد

به گزارش کانال 12 کوهن هفته پیش در واشنگتن بود و با مقامات دولت فعلی و دولت آینده آمریکا دیدار کرد. این کانال افزود که مقامات دولت بایدن مرتبا با اسرائیل مشورت کرده و این کشور را در جریان رایزنی های خود با ایران قرار می دهند

*منبع: تایمز اسرائیل

نظر شما