مجارستان با چالش بزرگی روبروست؛ روزانه هزاران پناهجو با ورود به ایستگاه قطار بوداپست، خواهان سفر به اتریش و آلمان هستند. اما «اوربان» نخست وزیر محافظه کار مجارستان، روی خوشی به پناهجویان نشان نداده و با ورود مهاجران مسلمان به اروپا صریحا مخالفت می کند. به گفته ی وی اروپا در موقعیتی نیست که بتواند از ارزشهای مسیحیت در خاک خود محافظت کند؛ او هشدار داد که ادامه ی این روند می تواند اروپاییان را در قاره ی خود به اقلیت تبدیل کند.

به گزارش اشپیگل آنلاین، این فقط اوربان نیست که چنین موضعی دارد؛ سران دیگر کشورهای اروپای شرقی نیز رفتار مشابهی را درپیش گرفته اند. آنان خواهان این هستند که پناهجویان هر چه زودتر خاک آنها را ترک کنند و برای توجیه این موضع خود، دلایلی همچون ضعف اقتصادی، تهدیدات تروریستی و فقدان تجربه با مهاجران را عنوان می کنند. برای نمونه رییس جمهور چک در سخنان خود عنوان کرد: ما پناهجویی را به کشور خود دعوت نکرده ایم. وی تأکید کرد که کشورش تنها می تواند پذیرای پناهجویان اوکراینی باشد، زیرا به گفته ی وی آنها بهتر از مسلمانان در جامعه ی چک ادغام می شوند. پیش از این نیز اسلواکی اعلام کرده بود که تنها حاضر به پذیرش سوریان مسیحی است. نخست وزیر اسلواکی خاطر نشان کرد، کشورش در بدبختی های عراق و سوریه و لیبی دخالتی نداشته و بنابراین پاسخگوی وضعیت به وجود آمده نمی باشد.

نظر شما