کاهش مصرف آب

لب های خشکیده ایران

۱۳۹۷ تیر ۱۳

دکتر ناصر کرمی دغدغه‌ای جدی در باره مسایل و مشکلات محیط زیست دارد، او که سردبیر خبرگزاری محیط زیست بود در حال حاضر به تدریس در دانشگاه برگن نروژ مشغول است. در مصاحبه مجله تابلو با دکتر کرمی، وی از نابودی دشت‌های ایران و از سوء مدیریت در حوزه مسایل محیط زیست ایران سخن می‌گوید.

جزئیات