بصره

روزهای ناآرام عراق

۱۳۹۷ تیر ۲۸

نزدیک به دو هفته است که شهروندان عراقی به‌ خاطر کمبود آب و برق و کیفیت خدمات دولتی در شهرهای مختلف تظاهرات می‌کنند. این تظاهرات که در ابتدا با گروهی کوچک در «بصره» آغاز شد، به شهرهای دیگر و منطق جنوبی عراق، ازجمله کربلا، نجف، ناصریه و عماره کشید شد. استفاده از خشونت علیه معترضان که به کشته شدن تعدادی از آنان انجامید نه‌تنها خواسته معترضان را برآورده نکرده، که بر آتش اعتراضات افزوده است.

جزئیات