توافق اسرائیل و لبنان

توافق لبنان و اسرائیل و موقعیت سخت حزب الله

۱۴۰۱ آبان ۰۶

حزب الله اگر به نقش خود در حصول توافق اذعان کند هدف انتقاد مخالفانش قرار می گیرد و از سوی دیگر نمی خواهد نقش خود را در توافقی که نوعی پیروزی برای لبنان است و مزایای زیادی دارد، نفی کند.

جزئیات

خاورمیانه از نگاه رسانه‌های جهان

۱۴۰۱ مهر ۲۷

نگاهی به وضعیت سیاسی عراق در پی نخست وزیری محمد سودانی و توافق لبنان و اسرائیل بر سر تعیین مرز دریایی دو کشور دو موضوعی است که در ادامه می خوانید:

جزئیات