اصلاحات

انقلاب یا انتخاب: مردم عراق خواهان چه تغییری هستند؟

۱۳۹۹ اسفند ۲۶

نظرسنجی های جدید نشان می دهد که عراقی ها باورشان را به انتخابات به عنوان وسیله ای اصلاحی از دست داده اند

جزئیات

ایران و امریکا: بازگشت به نقطه صفر

۱۳۹۷ مرداد ۱۳

دکتر سریع القلم وجود سه طرز تفکر غیر قابل جمع در ایران یعنی جهان‌بینی اسلامی، تفکر چپ و سوسیالیستیِ و تفکر لیبرال را مانع از رسیدن به قرارداد اجتماعی و توسعه می داند. وی در گفت و گو با ماهنامه اندیشه پویا به مسائل مهم دیگری از جمله اشتباهات اصلاح طلبان و برجام نیز پرداخته است که در ادامه می خوانید:

جزئیات

انقلاب، ارزش یا روش

۱۳۹۶ مهر ۲۱

حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی در نشستی با عنوان «انقلاب، ارزش یا روش» با تمایز قائل شدن میان ارزش و روش اظهار داشت: ما گاهی با ارزش مواجهیم و گاهی با روش. وقتی سخن از عدالت است، ما درباره ارزش بحث میکنیم، اما در بحث از روش باید ببینیم که آیا این روش ما را به آن ارزش میرساند یا نمیرساند. در ادبیات اخلاقی و دینی خودمان، ارزشها بیان شده و روشها با توجه به شرایط افراد به خودشان واگذار شده است.

جزئیات

اصلاح جامعه با استراتژی عدم خشونت

۱۳۹۶ مرداد ۳۰

نرم خویی و پرهیز از خشونت رفتاری است مابین خشونت و تسلیم، که استفاده به جا و مناسب از آن، سبب اصلاح و اداره صحیح امور می شود. بسیاری مدارا و مهربانی را ناشی از ضعف فرد می پندارند، حال آنکه پرهیز از خشونت نیازمند صبر، تحمل و تعقل بیشتری است و آنانکه در مواجهه با مردم خشونت روا می‌دارند، درحقیقت درصدد پوشاندن ضعف درونی خود با اینگونه رفتار هستند.

جزئیات

اهمیت بینش سیاسی در اصلاح جامعه

۱۳۹۵ دی ۲۱

مهمترین وظیفه اصلاح طلبان، برخورداری از درک سیاسی صحیح نسبت به مسائل پیرامون شان است زیرا بدون چنین درکی فرد نمی تواند جرقه کار اصلاح و تغییر اوضاع را بزند و آن را شروع کند.

جزئیات

آشنایی با کتاب «گام های بیداری»، تازه ترین اثر آیت الله سید محمد شیرازی

۱۳۹۵ آذر ۲۹

این کتاب مشتمل بر دو بخش است که در بخش اول (مقدمات اساسی انجام اصلاحات) به ویژگی های لازم برای اصلاح گران می پردازد و در بخش دوم مباحثی را پیرامون دیکتاتوری بیان می کند

جزئیات

سلفیه جامی و تئوریزه کردن استبداد سیاسی

۱۳۹۵ فروردین ۱۶

جریان سلفی جامی، آخرین امید‎ها برای شکل‎گیری یک جریان اصلاح‎طلب در عربستان را ناامید کرد. این جریان هرروز بیشتر در عرصه سیاست عربستان نفوذ

جزئیات