سردار سلیمانی

آیا سیاست‌های ایران در قبال آمریکا نتیجه‌بخش بوده است

۱۴۰۰ دی ۱۹

در دو مقاله ذیل از دو منظر متفاوت به جنبه‌های موفقیت و شکست سیاست‌های ایران در قبال آمریکا پرداخته شده است.

جزئیات

افزایش قدرت شبه نظامیان عراقی

۱۴۰۰ مرداد ۱۶

گمان می رفت که ترور سردار سلیمانی منجر به تضعیف شبه نظامیان عراقی شود اما آنها اکنون بیش از همیشه قدرت نمایی می کنند

جزئیات

ایران چه برنامه ای برای عراق دارد؟

۱۳۹۹ دی ۱۵

منابعی در عراق می گویند که مقامات ایرانی ماهها است رو به تغییر سیاست خود در عراق آورده اند

جزئیات

از نشست اسلو تا بیانیه سردار سلیمانی

۱۳۹۵ تیر ۰۳

از آنجا که چنین واکنش های تندی، دست دولت بحرین را در سرکوب بیشتر شیعیان به بهانه ارتباط با ایران باز می گذارد این سؤال مطرح می شود که دلیل صدور چنین بیانیه ای چیست؟

جزئیات