رمز پیشرفت

چرا تغییر نمی‌کنیم؟

۱۳۹۶ مهر ۳۰

ترک سکون و سستی و تلاش برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی، لازمه رشد و پیشرفت انسان است. ترس از شکست، افتادن در دام غرور و فقدان امکانات سه عاملی است که انسان را به حفظ وضع موجود راضی نگاه داشته و مانع از ایجاد تحول و حرکت به سمت تعالی می شود. پس بر آدمی است که با این موانع به مبارزه برخاسته و در گام اول تغییر را از خود شروع کند، تا از این طریق به جامعه ای بهتر و پیشرفته تر دست یابد.

جزئیات

کنترل خشم، کلید موفقیت و رستگاری

۱۳۹۶ فروردین ۰۶

سختی ها و مشکلات زندگی در دوران ما فشارهای عصبی زیادی را به انسان تحمیل کرده و زمینه بروز خشم را بیش از پیش فراهم ساخته است؛ ولی این امر دلیل قانع کننده ای بر پرخاش و رفتارهای خشونت آمیز نیست. آیات و روایات بسیاری مسلمانان را به شکیبایی و حسن خلق فرا می خواند زیرا آنکه توانایی مهار خشم خود را ندارد، در دنیا و آخرت حسرت و پشیمانی دامنگیر او خواهد شد.

جزئیات

هوش، زمان و بهره وری از فرصت ها

۱۳۹۶ فروردین ۰۲

در کشورهای توسعه یافته زمان از ارزش بسیاری برخوردار است، کودکان از خردسالی می آموزند که قدر فرصت ها را بدانند و از وقت خود در راه علم و تحقیق و کار و پویش بهره برند؛ حال آنکه در جوامع ما بیشتر مردم عمر خویش را به بطالت سپری کرده و قدر فرصت ها را نمی دانند. مقاله پیش رو حاوی نکات و توصیه هایی است چند از مرجع عالیقدر آیت الله سید محمد شیرازی در باب بهره وری از فرصت ها.

جزئیات

مدیریت، رمز پیشرفت ملتها

۱۳۹۵ اسفند ۰۲

رسیدن به اوج سخت است و در اوج ماندن سخت تر. بسیاری از کسانی که قله های موفقیت را فتح می کنند، دیری نمی گذرد که به زیر کشیده می شوند و دلیل این شکست آن است که فن مدیریت را نیاموخته اند؛ مقاله ذیل به اهمیت مدیریت در شئون مختلف زندگی پرداخته، پاره ای از اصول و قواعد حاکم بر آن را از دیدگاه آیت الله سید محمد شیرازی تبیین می نماید.

جزئیات

خوب شنیدن را بیاموزیم

۱۳۹۵ بهمن ۲۱

خوب شنیدن در آئین اسلام مورد تشویق قرار گرفته و در ایات و روایات بدان توجه شده و به شنودگان ارا و نظرات مختلف بشارت داده شده است. چرا باید برای رسیدن به موفقیت و کامیابی شنونده خوبی باشیم؟

جزئیات