رمز سعادت

سعادت و خوشبختی در گرو هدفگذاری صحیح در زندگی است

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

گاهی اوقات چنان سرگردان و حیرانیم که احساس میکنیم زمین و زمان به هم پیچیده اند و نمی توان قدم از قدم بر داشت. روزها شب میشوند و شب ها روز و عمر گران مایه هم میگذرد و هیچ تحوّلی در زندگی ما به وجود نمی آید. با خود می اندیشیم امروز که گذشت و فردا چنین و چنان میکنم؛ اما آن فرصت طلایی هرگز نمیرسد و ما غافل از آنیم که امروز همان فردایی است که دیروز در انتظارش بودیم .

جزئیات

کنترل خشم، کلید موفقیت و رستگاری

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

سختی ها و مشکلات زندگی در دوران ما فشارهای عصبی زیادی را به انسان تحمیل کرده و زمینه بروز خشم را بیش از پیش فراهم ساخته است؛ ولی این امر دلیل قانع کننده ای بر پرخاش و رفتارهای خشونت آمیز نیست. آیات و روایات بسیاری مسلمانان را به شکیبایی و حسن خلق فرا می خواند زیرا آنکه توانایی مهار خشم خود را ندارد، در دنیا و آخرت حسرت و پشیمانی دامنگیر او خواهد شد.

جزئیات