ولیعهد عربستان

ضعف در اوج قدرت

۱۳۹۸ اسفند ۲۳

دستگیری شاهزادگان عالی رتبه عربستان توسط بن سلمان، نشاندهنده پایه های لرزان سلطنت او است.

جزئیات

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در هفته ای که گذشت

۱۳۹۸ خرداد ۳۱

درحالی که ابتدای هفته گذشته و همزمان با سفر شینزو آبه به ایران، خوش بینی هایی در مورد مذاکرات پنهان امریکا و ایران وجود داشت و سایه جنگ از کشور دور شده بود، سیر تحولاتی که از حمله به دو نفت کش در هفته گذشته آغاز شد تا به امروز به نحوی است که احتمال بروز جنگ را بیش از همیشه افزایش داده است

جزئیات

نشانه‌های شکست در طرح ماجراجویانه ولیعهد سعودی

۱۳۹۶ آبان ۲۱

راننده تاکسی با خشم می‌گفت اگر مسافر سعودی به پستش بخورد، از ماشین بیرونش می‌اندازد. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی را با عبارت یا عیب الشوم (ای لکه ننگ) خطاب می کرد و دستش را از فرمان رها می کرد و به نشانه دعا بسوی آسمان می گرفت و می گفت «خدایا این طفل مجنون، می خواهد جنگ را به خانه ما بیاورد، کشور خودش را چنان دچار جنگ کن که همه شان در کوهها آواره شوند. الهی همه شما خلیجی ها در آتش همان نفت خودتان بسوزید».

جزئیات

ایران و ولیعهد جدید در ریاض

۱۳۹۶ تیر ۰۲

خودش گفته است که در قیاس با دولتمردان تا کنونی سعودی، جوانتر است و رویاهای دیگری دارد. این رویاها از جمله در پروژه ۲۰۳۰ نمود یافته که ریاستش را خود او به عهده دارد و قرار است که با بهره‌گیری از خیل مشاوران غربی به اقتصاد سعودی تنوع بخشد و به وابستگی آن به نفت خاتمه دهد.

جزئیات

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان شد

۱۳۹۶ خرداد ۳۱

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان، محمد بن نایف برادرزاده خود را از ولیعهدی و معاونت رئیس شورای وزیران و وزارت کشور برکنار کرد و به جای او با صدور فرمانی محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران برگزید. محمد بن سلمان سمتش به عنوان وزیر دفاع عربستان سعودی را حفظ می‌کند

جزئیات