تقویت اراده

هفت استراتژی علمی برای تقویت اراده در هدفگذاری های سال جدید

۱۳۹۹ فروردین ۰۳

فقدان قدرت اراده یا خودکنترلی، دلیل اصلی عدم پایبندی به عهد و پیمان افراد با خویشتن در آغاز سال است؛ پس چگونه می‌توانیم اراده‌ی خود را در این خصوص تقویت کنیم؟

جزئیات

اراده چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

۱۳۹۷ فروردین ۳۰

بسياري از ما برنامه‌های ويژه‌ای را برای زندگی خود در نظر داريم. برنامه‌هايی که با اهداف کوتاه و بلند مدتمان همخوانی دارد. در واقع ما هنگام مواجهه با حقايق زندگی، براي پيشرفت خود تصميماتی را اتخاذ می کنيم که با اين حقايق تطبيق دارد.

جزئیات