جنگ اینترنتی

تروریسم اطلاعاتی؛ تروریسمی برای تمام فصول

۱۳۹۷ آذر ۱۷

توسعه جهانی در زمینه‌ی اطلاعات و ابزار آن و ارتباطات، در حال حاضر یک واقعیت غیر قابل انکار است. همچنین روابط اجتماعی که در فرایند جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی، انتقال و توزیع اطلاعات توسعه می‌یابند، تأثیر مستقیم و رو به رشدی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند و به طور جداگانه مبنا و ابزار اصلی دستیابی به اهداف در سیستم اطلاعات جهانی می‌باشند.

جزئیات

تروریسم اینترنتی و راه‌های مقابله

۱۳۹۷ اردیبهشت ۰۳

جهانی شدن و پیشرفت تکنولوژی موجب شده است تا امکان استفاده از فناوری های ارتباطی با هزینه‌ای ناچیز در اختیار همگان قرار گیرد. این شرایط با وجود فواید بسیار حاوی خطرات گسترده ای است مثلا برای تروریست‌ها فرصتی فراهم می‌کند تا در اجرای عملیات تروریستی خود با بهره گیری از اینترنت و سایر امکانات روز دنیا، نسبت به گذشته توفیق بیشتری حاصل کنند.

جزئیات