حفظ ارزشها

جوامع پیشرفته؛ عدم انحراف و هدف‌گذاری بر اصالت

۱۳۹۷ آذر ۰۷

هر موجودی بر روی زمین، هدفی را دنبال می‌کند. حتی اجسام کوچک نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنی نیستند. چه برسد به انسان که برترین پدیده هستی است. مادامی که هدف انسان در زندگی روشن باشد، به پوچی نخواهد رسید. اما آیا همه‌ی انسان‌ها به هدف خاص خود در زندگی، اهمیت می‌دهند؟

جزئیات

شبکه‌های اجتماعی، تنوع فرهنگی یا نابودی ارزش‌ها

۱۳۹۷ خرداد ۰۵

امروزه رسانه ها و شبکه های اجتماعی ابزاری در دست قدرت های جهانی هستند که می کوشند مردم را تحت تأثیر گفتمان خویش قرار داده و خرده فرهنگ ها و ارزش ها را در خود محو کنند. در چنین شرایطی ما موظفیم که با برنامه ریزی و استفاده بهینه از سه عامل جامعه، فرهنگ و اخلاق، تنوع فرهنگی موجود را حفظ نموده و مانع از به وجود آمدن یک جهان «هارمونیک» و یکدست با ارزش ها، باورها و اندیشه های یکسان شویم.

جزئیات