مرکز تحقیقات پیو

84

نگاه منفی مردم آمریکا نسبت به مسلمانان

۱۴۰۰ شهریور ۱۳

علیرغم افزایش جمعیت مسلمانان آمریکا و حضور بیشتری که در عرصه های عمومی دارند، تبعیض علیه آنان بیشتر شده است

جزئیات

دین در هند: مدارا و عدم اختلاط

۱۴۰۰ تیر ۱۰

از نظر هندی ها احترام به تمام مذاهب اهمیت دارد اما اکثر گروههای مذهبی، اشتراک زیادی بین یکدیگر نمی بینند و می خواهند جدا از هم زندگی کنند.

جزئیات

میزان گستردگی چند همسری در جهان

۱۳۹۹ آذر ۱۸

مرکز تحقیقاتی پیو به بررسی شمار افرادی که در شرایط چندهمسری زندگی می کنند پرداخته که در ادامه می خوانید

جزئیات

اختلاف نظر مردم آمریکا در خصوص واکسن کرونا

۱۳۹۹ مهر ۰۳

از آنجا که روند تأیید واکسن کرونا سریع تر از معمول طی شد، نگرانی های پیرامون ایمنی و اثربخشی آن بین مردم ایجاد شده است

جزئیات

سبک زندگی خانواده‌های دیندار جهان

۱۳۹۸ دی ۱۹

یافته های جدید مرکز تحقیقاتی پیو که از مطالعه‌ی داده‌های 130 کشور جهان یه دست آمده، نشان می‌دهد که اندازه و ترکیب خانوارها غالباً بسته به مذهب آنان، متفاوت است.

جزئیات