نیجریه

بوکوحرام حمله به مدارس نیجریه را متوقف نمی کند

۱۴۰۰ فروردین ۰۷

حملات و آدم ربایی هایی که توسط شبه نظامیان بوکوحرام صورت می گیرد برای این گروه شهرت و ثروت بدنبال دارد و برای نیروهای امنیتی ضعف.

جزئیات

چرا مهاجران، کانادا را برای زندگی انتخاب می کنند؟

۱۳۹۸ بهمن ۰۴

کانادا در اتخاذ سیاست های موفق مهاجرتی از کشورهای دیگر چند گام جلوتر است

جزئیات

شیعیان نیجریه، گرفتار در رقابت قدرت های خاورمیانه

۱۳۹۸ دی ۰۱

اقلیت شیعه نیجریه، علی رغم لطمات زیادی که در این سالها خورده اند و توحشی که با آن روبرو بوده اند، از پای نمی نشینند.

جزئیات

نیجریه صحنه رقابت ایران و عربستان سعودی

۱۳۹۸ شهریور ۰۳

فشارها و محدودیت های وضع شده بر یکی از گروههای شیعه مورد حمایت ایران در نیجریه، رقابت ایران و عربستان را افزایش داده و به عرصه خیابان های آن کشور کشانده است.

جزئیات