بهاراتیا جاناتا

غیرقانونی شدن ازدواج های بین المذاهبی در پرجمعیت ترین ایالت هند

۱۳۹۹ آذر ۱۰

منتقدان می گویند که این قانون سبب تحقیر مسلمانان شده و به افزایش تنش‌های مذهبی می انجامد.

جزئیات

ترس، همراه همیشگی مسلمانان هند

۱۳۹۸ اسفند ۱۱

رویدادهایی که روز سه شنبه در هند اتفاق افتاد، هشداری است مبنی بر غیر عادی شدن شرایط در این کشور.

جزئیات