تساوی در برابر قانون

اصلاحات امام علی (ع) در حکومت

۱۳۹۸ دی ۰۷

امام علی (ع) با به دست گرفتن زمام امور، اصلاحاتی اساسی را در عرصه‌های مختلف آغاز کرد، اصلاحاتی که با مقابلۀ گروههای قدرت‌طلب روبه رو شد و حکومتِ چهار سال و نه ماهۀ آن حضرت، درگیرِ سه جنگِ بزرگ گردید.

جزئیات

حق برابری همگان مقابل قانون

۱۳۹۵ بهمن ۲۵

در هر حکومتی این زمینه وجود دارد که زمامداران، خود را در برابر قانون چون دیگران ندانند و برای خویش، جایگاه ویژه قائل باشند» حال آنکه امیرمؤمنان بارها بر «حقّ برابری همگان مقابل قانون» تاکید کرده اند

جزئیات