مردم سالاری دینی

بررسی همنوایی شورا و دمکراسی در اداره جوامع بشری

۱۳۹۶ فروردین ۳۱

شورا و مشورت، مفاهیمی اسلامی است که از دیرباز مورد سفارش قران کریم است و دمکراسی مفهومی غربی است که نقاط اشتراک زیادی با شورا دارد. در میزگرد هفتگی مرکز پژوهشی ایت الله شیرازی این دو واژه مورد بررسی قرار گرفت.

جزئیات

حق حکومت و حق حاکمیت در آموزه‌های علوی

۱۳۹۶ فروردین ۱۱

حکومت موفق را با عملکردش می‌شناسند؛ نه طول عمرش. دلشاد تهرانی که این جمله را می‌گوید، حکومت موفق را حکومتی می‌داند که بر اساس حق و عدالت عمل کند و بنا بر همین اصل، حکومت چهارسال و نه ماهه علی(ع) را موفق‌ترین حکومت تاریخ می‌خواند.

جزئیات