عادل صویری

چگونه می‌توان حس شهروندی را در وجود افراد نهادینه کرد؟

۱۳۹۷ شهریور ۲۲

نهادینه کردن مفهوم شهروندی در افراد در گرو توسعه سازمان‌های آموزشی و فرهنگی است. پرورش نیروی انسانی کارآمد و متخصص و اندیشمند بدون وجود یک سیستم صحیح تربیتی امکان‌پذیر نمی باشد. بنابراین برخلاف تصور بسیاری، جامعه در ایجاد و باورمند کردن مفهوم شهروندی نقش بسیار پررنگ تر و تأثیرگذار تری نسبت به دولت ایفا می کند.

جزئیات

شبکه‌های اجتماعی، تنوع فرهنگی یا نابودی ارزش‌ها

۱۳۹۷ خرداد ۰۵

امروزه رسانه ها و شبکه های اجتماعی ابزاری در دست قدرت های جهانی هستند که می کوشند مردم را تحت تأثیر گفتمان خویش قرار داده و خرده فرهنگ ها و ارزش ها را در خود محو کنند. در چنین شرایطی ما موظفیم که با برنامه ریزی و استفاده بهینه از سه عامل جامعه، فرهنگ و اخلاق، تنوع فرهنگی موجود را حفظ نموده و مانع از به وجود آمدن یک جهان «هارمونیک» و یکدست با ارزش ها، باورها و اندیشه های یکسان شویم.

جزئیات

تروریسم و مدرنیته... همگرایی یا تضاد؟

۱۳۹۷ فروردین ۲۳

شرایط نابسامان حاکم بر جهان، تغییر ارزش ها و کم رنگ شدن خصوصیات ارزنده اخلاقی همچون بخشندگی و گذشت، ما را با این پرسش روبرو ساخته است که آیا آنانکه رفع تمام مشکلات را در پیوستن به جهان مدرن می دانند غرق رؤیایی غیر واقعی شده اند؟

جزئیات

مدرنیته در نظر آیت الله شیرازی

۱۳۹۶ بهمن ۲۳

مدرنیته از نظر مفهوم و معنا دارای ابهام بسیاری است و این پیچیدگی و ابهام حتی در بینش و تفکر غربی‌ها که خود به وجود آورنده آن هستند به چشم می‌خورد. ازاین‌رو طبیعی است که کشورهای اسلامی در یافتن مفهوم و معنای آن با مشکلی دوچندان روبرو شوند و گروهی آن را به محدوده زمانی امروزی تفسیر کرده و گروهی دیگر معتقد باشند که این یک مفهوم فلسفی مرکب است که به درک ماهیت خلقت می پردازد.

جزئیات

ضرورت افشاگری نخبه‌گان دینی

۱۳۹۶ بهمن ۱۷

در اوضاع کنونی کشورهای اسلامی، که جولانگاه خشونت ورزان و افراط گرایان شده است بر نخبگان و صاحبان علم و فرهنگ است که به فهمی عمیق و ریشه ای از دین دست یابند و بکوشند تا با اتخاذ شیوه های اعتدالی، پیام و آموزه های دین را به شکلی ارائه کنند که با عقل متکامل بشری و فطرت و سرشت انسان همخوانی و همراهی داشته باشد.

جزئیات

اعتدال در اندیشه آیت‌الله العظمی سیدمحمد شیرازی

۱۳۹۶ مهر ۲۸

مجدد شیرازی دوم برای نجات انسان از چالش ها و تنگناهایی که در آینده با آن روبرو است، به طرح یک دیدگاه اصیل اسلامی می پردازد و می کوشد با طرح این بینش که بر پایه مفاهیمی چون آزادی و اعتدال استوار است، افق های پیش روی بشر را برای او ترسیم کرده و راه و چارچوب حرکت را برای رسیدن به رشد و بالندگی به او نشان دهد.

جزئیات

خطر زوال فرهنگی

۱۳۹۶ فروردین ۲۴

یکی از خطراتی که جوامع در حال توسعه و به ویژه کشورهای اسلامی را تهدید می کند تهاجم فرهنگی و تلاش برای تغییر ارزش های مردم است. اما علی رغم این تهدیدات ما می توانیم با احیای مفاهیم اسلامی، بازبینی و اصلاح معیارهای فرهنگی خود و نیز گفتگوی مسالمت آمیز، به میزان زیادی توطئه دشمنان را خنثی کنیم.

جزئیات