مؤسسه خاورمیانه

کدام یک بیشتر اسیر تبعیض هستند: زنان ایران یا عربستان؟

۱۳۹۹ اسفند ۱۹

دهه هاست که ایران و سعودی در رقابتی تلخ با یکدیگر هستند؛ رقابت بر سر اینکه، زنان در کدام کشور محدودیت های بیشتری دارند؟

جزئیات

انتخاب بایدن چه معنایی برای حزب الله دارد؟

۱۳۹۹ آذر ۰۷

حزب الله از برقراری روابط دیپلماتیک بین آمریکا و ایران سود می برد، زیرا نقدینگی بیشتری را روانه این سازمان می کند

جزئیات

استراتژی بایدن در قبال ایران

۱۳۹۹ مرداد ۱۵

اگر جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود، با چالش های مختلفی در عرصه سیاست خارجی روبرو خواهد بود؛ اما شاید هیچکدام به اندازه ایران برای وی دردسر ساز نباشد.

جزئیات

چرا ادبیات عرب در ایران محبوب نیست؟

۱۳۹۹ خرداد ۰۱

بر روشنفکران ما بایسته است که تعصبات قومی و خصومت تاریخی خود را کنار بگذارند و دانش خود را در مورد همسایگان عرب خود به روز کنند

جزئیات