عواقب جنگ اکراین

اقدامات آلمان برای مواجهه با احتمال قطع گاز روسیه

۱۴۰۱ مرداد ۰۸

بی‌میلی دولت‌های ایالتی به کاهش وابستگی خود به گاز و استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر، باعث شد که آلمان تا به این اندازه در برابر قطع گاز روسیه آسیب‌پذیر شود

جزئیات

انرژی خورشیدی، فرصت طلایی خاورمیانه

۱۴۰۱ تیر ۱۶

جنگ اکراین منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر دربخش انرژی خورشیدی شده است.

جزئیات

کاهش قدرت تأثیرگذاری روسیه بر خاورمیانه

۱۴۰۱ تیر ۱۳

اگر روسیه امید داشت که بتواند از ضعف آمریکا در خاورمیانه و سیاست این کشور برای خروج از منطقه استفاده کند، اکنون با تضعیف موقعیت خود این آرزو را دست‌نیافتنی می‌بیند

جزئیات

جنگ در اکراین چه تأثیری بر اوپک خواهد گذاشت؟

۱۴۰۱ خرداد ۱۲

با تأثیر تحریم‌ها بر روسیه، ممکن است از اهمیت این کشور برای کشورهای اوپک کاسته شود و کشورها دیگر نیازی به همکاری با مسکو نبینند

جزئیات

تأثیر جنگ اکراین بر اقتصاد جهان

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۹

منزوی کردن روسیه بازی‌ای طولانی است؛ اما عواقب آن فورا آشکار شد و دامن اقتصاد جهانی را که هنوز از شوک همه‌گیری کرونا خارج نشده بود، گرفت

جزئیات