امام زمان

تحقق اراده الهی به اقامه عدل جهانی

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۶

ابنای بشر از آغاز آفرینش با یک نزاع و کشمکش درونی روبرو هستند بین نفس اماره ای که آنان را به سوی باطل فرا می خواند و وجدان بیداری که در مقابل به آنها نهیب زده و به سوی حق دعوت می کند. پس آدمیان در مواجهه با این جنگ درونی به دو دسته تقسیم شده، برخی در جبهه حق گام بر می دارند و رهرو راه حق گشته، از انبیاء و اولیای الهی پیروی می کنند و دسته دیگر راه شیطان را در پیش گرفته، در جبهه باطل قدم بر می دارند و به دعوت انبیاء کفر و نفاق می ورزند.

جزئیات

موعود و میعاد

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۲

هرگاه به تلاش انسان‌ها در حوزه‌های گوناگون نظر افکنیم، می بینیم که در همه عرصه‌ها، همچون علم و فلسفه و ادبیات و تجارب اجتماعی، نظام‌ها و مقررات رو به کمال دارند و در همه مسائل زندگی به سوی اوضاع و احوال بر‌تر پیش می‌روند. گرچه آدمی گاهی می‌لغزد و‌گاه اشتباه می‌کند و منحرف می‌شود، این لغزش‌ها، در حرکت اصلی زندگی بشر و در روندِ کلی آن اموری جزئی‌اند.

جزئیات

رویدادهای چهارگانه پیش از ظهور

۱۳۹۶ شهریور ۰۱

سخن درباره امور چهارگانه‌ای است که پیش از ظهور و در زمان غیبت محقق می‌شوند. این موارد عبارتند از: مقدمات، پیش‌آمدها، زمینه‌‌سازها و وظایف منتظران. روایات فراوانی درباره اهمیت این موارد چهارگانه وارد شده است و بر ما لازم است چونان مرزبانان (مرابطان) که همواره به پایش مرزها مشغولند، مراقب و مترصد این امور باشیم.

جزئیات

حكومت‌ جهاني‌ حضرت‌ مهدي(عج)

۱۳۹۵ مرداد ۳۱

وجود نجات‌ بخشي‌ كه‌ بشريت‌ را به‌ سوي‌ آسايش‌ و رهايي‌ و ايجاد جامعه‌ جهاني‌ متكي‌ بر عدالت‌ و آزادي‌ و حقيقت‌ سوق‌ دهد، در تمام‌ صحف‌ آسماني‌ خبري‌ متواتر است‌

جزئیات

در دوران ظهور، ایا جهان با معجزه مدیریت می شود؟

۱۳۹۵ تیر ۲۴

مدیریت جهان در دوران ظهور، به طور گسترده در روایات و متون کهن مورد بررسی قرار گرفته، برخی از انها برداشت مدیریت خارق العاده دارند و برخی دیدگاه اسباب و مسببات را برگزیده اند. هریک از نظریه ها پیامدهایی در پی دارد که در این مبحث به انها میپردازیم.

جزئیات