اردن

چرا ملک عبدالله بیش از همه از افشای اسناد پاندورا متضرر شد؟

۱۴۰۰ مهر ۱۳

اردنی ها در تنگنا به سر می برند و زندگی آنها وابسته به کمک های خارجی است افشای اسناد پاندورا ضربه ای دیگر به شهرت ملک عبدالله وارد آورد

جزئیات

برندگان و بازندگان دوران پسا ترامپ

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

بیشترین کسی که از ریاست جمهوری بایدن منتفع شد، پادشاه اردن بود

جزئیات

آیا راه اردن به روی زائران شیعه باز می شود؟

۱۴۰۰ تیر ۱۹

به تازگی بحثی در محافل اردن در گرفته است که از امکان باز شدن راه ورود شیعیان به کشور و زیارت قبور بزرگان این مذهب، سخن می گوید.

جزئیات

مصر، عراق و اردن: آیا مشارکتی جدید در حال شکل گیری است؟

۱۴۰۰ تیر ۱۴

همکاری های اقتصادی دلیل اصلی ایجاد چنین اتحادی است اما هر سه کشور انگیزه های سیاسی خاص خود را نیز دارند

جزئیات

معلمان اردن، خواهان حقوق و کرامت بیشتر

۱۳۹۸ مهر ۱۵

معلمان در اردن طی اعتصاباتی، درآمد بالاتر و احترامی در خور شأن و مقام خود را خواستار شدند. این اعتصابات گویای بی‌احترامی دولت و جامعه به این قشر زحمت‌کش و به تنگ آمدن فرهنگیان اردن از انجام اضافه کاری برای جبران درآمد کم خود است.

جزئیات