دکتر سریع القلم

جایگاهِ ضعیفِ روانشناسی در زندگی ما

۱۴۰۰ آبان ۱۰

در شاخه روانشناختی علمِ روابط بین الملل، بحثی تحتِ عنوان مطالعاتِ شناختی وجود دارد که به شناختِ ساز و کار ذهنی و رفتاری رهبران جهان از طریق تحلیل محتوا می پردازد.

جزئیات

فرهنگ توسعه و جهان سوم

۱۴۰۰ آبان ۰۶

آن دسته از کشورهای جهان سوم که الگوهای نظام سرمایه داری را اتخاذ کردند، از پیش نیازهای مهم فرهنگی و اجتماعی آن برخوردار نبودند

جزئیات

کدام کشور دقیق‌ترین شناخت را از ایران دارد؟

۱۴۰۰ شهریور ۲۸

انگلیسی این توان فکری را دارد که سوژه‌­ی مورد مطالعه را از نظام باورها و آرزوهای خود تفکیک کند و سوژه را آنگونه که هست و با منطق خودِ سوژه بدون آنکه آن را قبول کند بفهمد

جزئیات

چرا همدیگر را قبول نداریم

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

مادامی که ایرانی ها برای یک دیگر جا باز نکنند، با فکرهای گوناگون، طبیعی برخورد نکنند و اِلیت نسازند، هم چنان در فراز و نشیب های تاریخی مُعلق خواهند بود

جزئیات

اصول ثابت توسعه سیاسی

۱۴۰۰ تیر ۱۳

در چه شرایطی می توان یک جامعه را از لحاظ سیاسی توسعه یافته تلقی کرد و با چه شاخص هایی می توان در پی شناسایی جامعه ای بود که از حیث سیاسی در میدان تکامل و پیشرفت قدم نهاده است؟

جزئیات

مدل حکمرانی چینی

۱۴۰۰ تیر ۰۳

آنچه زمینه را در حاکمیت چین به سوی اجماع سازی سوق داد، «درک مشترک از شرایط و واقعیت‌های درون و برون» بود.

جزئیات

علل افول دموکراسی

۱۴۰۰ خرداد ۰۱

هرچند دموکراسی متاعی پر ارزش است ولی انسانِ امروز در کشورهای درحال توسعه، اولویت‌­های دیگری دارد.

جزئیات

ساختار چاپلوسی در جهان سوم

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۵

چرا در جهان سوم بر خلاف جوامع مدرن، شاهد ساختاری چاپلوس پرور هستیم؟

جزئیات

دولت بایدن و ایران

۱۳۹۹ دی ۲۴

اصلِ نزاعِ سیاست خارجی ایران در خاورمیانه است. لذا، ابتکارِ عمل سیاسی در منطقه برای آیندۀ اقتصاد ایران مهمتر از بهبودِ روابط با بولیوی و کوبا است.

جزئیات

پایان یک ایدئولوژی دیگر

۱۳۹۹ آبان ۰۹

در پایانِ یک سمینارِ مجازی اخیرِ مجمع جهانی اقتصاد (داوس) پیرامونِ فن آوری های جدید در اقتصاد بین الملل، به وضوح روشن بود که منطقِ یک ایدئولوژی دیگر منسوخ شده است.

جزئیات

چرا خاورمیانه ای ها اینقدر گرفتارند؟

۱۳۹۹ مهر ۲۲

عموماً دولت­ها و جوامع این منطقه، علل وضعیتِ نابسامان و جنگ را «بیرونی و خارجی» می­ دانند

جزئیات

دانشگاههای کشور در سال 1410 شمسی

۱۳۹۹ مهر ۰۲

80 درصد اعتبار یک دانشگاه یا دانشکده به «توانِ آموزش و پژوهشِ اساتید» آن مربوط می شود.

جزئیات

آلمانی ها چگونه حکمرانی می کنند؟

۱۳۹۹ شهریور ۱۶

دو جنگ جهانی اتفاق افتاد تا اندیشه حکمرانی در آلمان از ایده آلیسم به رئالیسم تبدیل شود و آلمانی ها متوجه محدودیت های خود شوند

جزئیات

ریشه های تصمیم سازی امارات نسبت به اسرائیل

۱۳۹۹ مرداد ۳۰

شاهزاده های امارات از پان عربیسم و وحدت عربی فاصله گرفته اند و بیشتر به فکر کشور خودشان و آیندۀ اقتصادی آن هستند

جزئیات

آیا ما منزوی هستیم؟

۱۳۹۹ خرداد ۰۷

پاسخ کوتاه: بستگی به شعاع دایره ای دارد که در آن زندگی و معاشرت می کنیم.

جزئیات

چرا سیاست مداری در جامعه ما عاقبت خوبی ندارد؟

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۲

وقتی سیستم نباشد، افرادِ زیر متوسط، جذب قدرت و سِمَت می شوند و افرادِ توانا به حاشیه می روند.

جزئیات

چرا جامعه ما دموکراتیک نمی شود؟

۱۳۹۹ فروردین ۲۸

وقتی تاریخِ اجتماعی و سیاسی جامعه خود را مطالعه می­کنیم، می بینیم که در هیچ مقطعی دردرون اِلیت ها، انسجام فکری وجود نداشته است.

جزئیات

غربت استدلال

۱۳۹۹ فروردین ۰۹

جزئیات