كمال عبيد

3534

افغانستان صحنه آتی رقابت بین ایران و عربستان

۱۴۰۰ مرداد ۱۸

افغانستان می تواند به محلی برای رقابت قدرت های خاورمیانه بدل شود؛ از یکسو ایران و عربستان و از سوی دیگر قطر و ترکیه

جزئیات

تغییرات خوبی در خاورمیانه در جریان است

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

نظرسنجی اخیری که در بحرین، عربستان و امارات انجام شده، نشان می دهد که نگرش مردم هر سه کشور، همسویی بیشتری با سیاست های آمریکا در منطقه پیدا کرده است

جزئیات

تست

۱۳۹۸ اسفند ۲۶

لبلیلی

جزئیات

آزادی بیان راه مهار سلطه حاکمه

۱۳۹۴ اردیبهشت ۰۱

مفهوم آزادی بیان چیست؟ چه کسی آن را به عنوان راه و روش زندگی، در پیش می‌ گیرد و از نظر فکری و رفتاری فایده تمسک جستن به آن در کجا ظاهر می ‌شود

جزئیات