نشنال نیوز

27

پیشرفت عرب تباران در صحنه سیاست آمریکا

۱۴۰۰ آبان ۲۰

جایگاه جامعه عرب تباران آمریکا آنگاه تغییر کرد که میزان مشارکت آنان در انتخابات بیشتر شد.

جزئیات

مواجهه مهاجران با واقعیتی جدید

۱۴۰۰ آبان ۱۲

در دهه گذشته استقبال ترکیه از خارجی ها به ویژه پناهندگان کم شده است.

جزئیات

وقتی سیاستمداران با کارت واکسن بازی می کنند

۱۴۰۰ مهر ۰۱

رئیس جمهور آمریکا واکسیناسیون را برای کارگران و کارمندان اجباری کرده اما همانگونه که پیش بینی می شد، این اقدام مخالفت های زیادی بدنبال داشته است

جزئیات

آیا تحریم انتخابات، استراتژی مؤثری است؟

۱۴۰۰ مرداد ۲۱

تحریم راه حل نیست؛ اما حداقل تحریم کنندگان نشان می دهند که در تداوم مشکلات سهیم نیستند

جزئیات

نقش بیت کوین در ادامه حیات اقتصاد ایران

۱۳۹۹ اسفند ۱۸

ایران دریافته که ارز رمزها وسیله ای است که می توان با استفاده از آن سلطه آمریکا بر ساختارهای مالی جهان را به چالش کشید.

جزئیات