کرامت انسانی

قاعده نفی سبیل، مجوز تضییع حقوق غیر مسلمانان نیست

۱۳۹۸ مرداد ۲۸

قاعده «نفی سبیل» قاعده‌ای فقهی است که از آیه 141 سوره نساء استنباط شده و بر اساس آن هرگونه استیلا و سلطه کافران بر مؤمنان ناشدنی فرض می شود.

جزئیات

عرصه های فردی پاسداشت حقوق

۱۳۹۸ خرداد ۲۱

سخن از دین و ایمان، و نیکی و درستی، بدون عدالت، فقط سخن است و زمینة تحقق نمی‌یابد؛ زیرا در صورت بی‌عدالتی هیچ چیز در جای خود نخواهد بود و حقوق و حدود به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود. امّا پرسش اساسی این است که عدالت چگونه و با چه ملازماتی تحقق می‌یابد؟

جزئیات

جایگاه و اهمیت تکریم در روابط اجتماعی

۱۳۹۷ دی ۱۲

تکریم به معنای حرمت نگه داشتن و بزرگوار شمردن است. انسان هرگونه که تلقی شود همانگونه با او رفتار می شود؛ اگر موجودی با کرامت و با حرمت ذاتی دیده شود، روابط و مناسبات اجتماعی با او، کرامت مدار و حرمت محور می شود و اگر این مبنا انکار گردد یا به تبعیض آلوده شود، روابط و مناسبات اجتماعی غیر انسانی می گردد.

جزئیات

پلیس و معیاری به نام وجدان عمومی

۱۳۹۷ اردیبهشت ۰۶

ویدئوی پخش شده «خشونت پلیس با یک شھروند» دردناک بود؛ چنانچه افکار عمومی را حساس و دامنه ھیجانات پیرامون آن را گسترده کرد. رویارو شدن با این اتفاق نیازمند ملاحظاتی است. نکته نخست آن که ما باید از جامعه دفاع کنیم؛ طبیعتا یک دفاع دوسویه! به این معنی که ھم از حیثیت و کرامت شھروند و ھم از اقتدار و اعتبار پلیس محافظت کنیم، زیرا اگر ھر کدام از این ارزش ھا برای ھرکدام از این دو نقش (شھروند و پلیس) بشکند، نظم و انسجام ساختاری جامعه از بین می رود.

جزئیات

جایگاه اصل کرامت انسانی در اجتهاد شیعی

۱۳۹۶ دی ۱۸

و لقد کرّمنا بنی‏ آدم و حملناهُم فی البرّ و البحر و رزقناهُم من الطّیّبات و فضّلناهُم على‏ کثیر ممّن خلقنا تفضیلا: ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکى سوار کردیم و از چیزهاى خوش و پاکیزه روزى دادیم و بر بسیارى از مخلوقات برتریشان نهادیم.(اسراء،۷۰)

جزئیات

امام زین العابدین(ع) پیشوای حقوقدانان

۱۳۹۶ دی ۱۳

یکی از بارزترین وجوه تمایز انسان با دیگر جانداران آن است که انسان موجودی اجتماعی است و در پی ارتباط با سایر همنوعان خود می باشد؛ اما لازمه زندگی اجتماعی آن است که رابطه آدمیان در چارچوب مشخصی درآمده و قانونمند گردد، وگرنه هرج و مرج و ظلم و بی نظمی همه جا را فرا خواهد گرفت. بدین منظور مکتب اهل‌بیت ـ علیهم السلام ـ کامل‌ترین قوانین نظری و عملی را در اختیار بشر قرار داده است، قوانینی که با پیاده نمودن آن می توان پیشرفت و سعادت دنیا و آخرت را برای بشر تضمین نمود.

جزئیات

جنایت علیه بشریت در جهان معاصر

۱۳۹۵ بهمن ۱۴

جنگ و کشتار، تاریخی به درازنای بشریت دارد و رقابت های سیاسی و اقتصادی گاه جنایاتی را رقم زده که انسان از یادآوری آن شرمسار می شود. انچه می خوانید، اشاره ی کوچکی به این ظلم و جور عالم گیر است:

جزئیات

پاسداشت کرامت انسان در سیره پیامبر خاتم

۱۳۹۵ آذر ۲۰

او برترین مخلوق و علت خلقت بود ولی در همان حال کرامت هیچ بشری را نادیده نمی‌گرفت. چنین نگاهی بود که دوست و دشمن را پروانه‌وار گرد شمع وجودش جمع کرده بود.

جزئیات

کرامت انسان از نگاه امام موسی صدر

۱۳۹۵ شهریور ۰۹

انسان بما هو انسان دارای کرامت و ارزش است، گرامی است و دارای حرمت

جزئیات

حكومت‌ جهاني‌ حضرت‌ مهدي(عج)

۱۳۹۵ مرداد ۳۱

وجود نجات‌ بخشي‌ كه‌ بشريت‌ را به‌ سوي‌ آسايش‌ و رهايي‌ و ايجاد جامعه‌ جهاني‌ متكي‌ بر عدالت‌ و آزادي‌ و حقيقت‌ سوق‌ دهد، در تمام‌ صحف‌ آسماني‌ خبري‌ متواتر است‌

جزئیات

آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند

۱۳۹۵ اردیبهشت ۰۹

"آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند" این جمله حاوی مفهومی بسیار ساده و همه فهم است اما در عین سادگی مهمترین قوانین جامعه بشری از آن به دست می آید. این مفهوم به قاعده زرین معروف شده و از مشترکات همه ادیان می باشد.

جزئیات

سياست اسلام در روابط بين المللی

۱۳۹۴ شهریور ۲۲

برنامه اسلام در روابط بین الملل در ارتباط با کشورهای مسلمان و کافر چیست؟ دشمنی، دوستی و یا ...

جزئیات