مرتضی معاش

حضرت زهرا(س) و ثبات اجتماعی

۱۴۰۲ آذر ۱۵

تأملی در خطبه فدکیه حضرت‌زهرا(س) بخش(2)

جزئیات

زیارت اربعین و همکاری در نصرت امام‌حسین(ع) (بخش اول)

۱۴۰۲ شهریور ۲۵

یاری امام‌حسین از طریق همکاری با هم برای اقامه حق ممکن می‌شود

جزئیات

روشنفکری و چگونگی تأثیر

۱۴۰۲ شهریور ۲۴

روشنفکر رسالت دارد که از طریق ابزارهای شناخت، با تأثیرگذاری سالم بر شخصیت انسان، حیات او را تغییر دهد. پس شناخت و معرفت زمینه‌ساز تغییر مثبت در انسان است.

جزئیات

روشنفکری و چگونگی تأثیر

۱۴۰۲ شهریور ۲۴

روشنفکر رسالت دارد که از طریق ابزارهای شناخت، با تأثیرگذاری سالم بر شخصیت انسان، حیات او را تغییر دهد. پس شناخت و معرفت زمینه‌ساز تغییر مثبت در انسان است.

جزئیات

مسلمان بین اعتدال و افراط‌گرایی

۱۴۰۲ شهریور ۱۹

منشأ همه مشکلاتی که در جهان امروز رخ می‌دهد، ناشی از ‌ناسازگاری قوانین بشری با نظام الهی است، ما باید بفهمیم چگونه بین این دو هماهنگی ایجاد کنیم

جزئیات

نام‌ حسین سرآغاز هستی است

۱۴۰۲ شهریور ۰۲

امام حسین(ع) نوری است که تاریکی‌های فریب و گمراهی را از بین می‌برد، تا راه را بر جستجوگرانی که از حقیقت دور شدند، روشن سازد.

جزئیات

مفهوم زهد و مصرف‌گرایی در طریق امام‌علی(ع) (بخش ششم)

۱۴۰۲ مرداد ۳۱

اسلام واقعی مبتنی بر طریق اهل‌بیت(ع) است، زیرا طریق اهل‌بیت بر صلح، همزیستی، تفاهم، برادری و نزدیکی قلوب استوار است

جزئیات

مفهوم زهد و مصرف‌گرایی در طریق امام‌علی(ع) (بخش‌پنجم)

۱۴۰۲ مرداد ۲۵

وقتی انسان اندیشه خویش را وا نهد، دنیای مصرفی و تبلیغات سریع او را در کنترل خود گرفته و به مصرف‌کننده‌ای که دائم به دنبال مادیات است تبدیل می‌کند.

جزئیات

ایدئولوژی خشونت و خشونت ایدئولوژی

۱۳۹۵ اسفند ۰۵

خشونت رفتاری است برآمده از ساختار ذهنی حاکم بر یک فرد که اگر مهار نگردد گسترش یافته، کل ساختار جامعه و رفتار و فرهنگ مردم را تحت تأثیر خود قرار می دهد. با استمرار ایدئولوژی خشونت ناهنجاری های اجتماعی فراگیر شده، مجالی برای خردورزی و اصلاح باقی نمی ماند و در چنین شرایطی امید به رشد و شکوفایی جامعه تصوری پوچ و واهی است.

جزئیات

آنگاه که خشونت ابزار وصول به هدف قرار گیرد

۱۳۹۵ بهمن ۲۷

از آنجا که خشونت دستاویز برخی از گروهها و جنبش های اجتماعی برای ایجاد تغییرات سیاسی، فرهنگی و... در جامعه است، این سؤال مطرح می شود که آیا خشونت برای تحقق آرمان ها و اهداف مورد نظر ابزار مفید و اثربخشی می باشد یا نتیجه معکوس داشته، امید به ایجاد تغییراتی مثبت را کم رنگ می کند؟ در مفهوم کلی تر آیا هدف می تواند توسل به خشونت را به عنوان وسیله توجیه نماید؟

جزئیات

حكومت‌ جهاني‌ حضرت‌ مهدي(عج)

۱۳۹۵ مرداد ۳۱

وجود نجات‌ بخشي‌ كه‌ بشريت‌ را به‌ سوي‌ آسايش‌ و رهايي‌ و ايجاد جامعه‌ جهاني‌ متكي‌ بر عدالت‌ و آزادي‌ و حقيقت‌ سوق‌ دهد، در تمام‌ صحف‌ آسماني‌ خبري‌ متواتر است‌

جزئیات

آیین همزیستی و روش تفاهم با دیگران

۱۳۹۴ فروردین ۳۱

قدرت یک کشور در توانمندی ان ملت در جذب افراد و گروههای مختلف و همگام کردن آنان در مسیر رسیدن به آرمانهای اجتماعی است، تا در سایه آن وحدت و یکپ

جزئیات