نهج البلاغه

اصلاحات امام علی (ع) در حکومت

۱۳۹۸ دی ۰۷

امام علی (ع) با به دست گرفتن زمام امور، اصلاحاتی اساسی را در عرصه‌های مختلف آغاز کرد، اصلاحاتی که با مقابلۀ گروههای قدرت‌طلب روبه رو شد و حکومتِ چهار سال و نه ماهۀ آن حضرت، درگیرِ سه جنگِ بزرگ گردید.

جزئیات

خط قرمزِ خون ريختن در حكومت

۱۳۹۸ آذر ۱۴

انديشۀ حفظ حكومت و قدرت به هر قيمت، انديشه اى تباه است كه زمامداران را به هر جنايتى مى كشاند و به راحتى آن را توجيه مى كنند.

جزئیات

صبر و خویشتن‌داری از منظر امیرمؤمنان علی(ع)

۱۳۹۸ مهر ۱۷

امیرمؤمنان علی(ع) در نامه 31 نهج البلاغه که خطاب به فرزند گرامی خود امام حسن(ع) نوشته است، به موضوع خویشتن داری پرداخته و می فرماید:

جزئیات

عرصه های فردی پاسداشت حقوق

۱۳۹۸ خرداد ۲۱

سخن از دین و ایمان، و نیکی و درستی، بدون عدالت، فقط سخن است و زمینة تحقق نمی‌یابد؛ زیرا در صورت بی‌عدالتی هیچ چیز در جای خود نخواهد بود و حقوق و حدود به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود. امّا پرسش اساسی این است که عدالت چگونه و با چه ملازماتی تحقق می‌یابد؟

جزئیات

درمان خودکامگی

۱۳۹۸ خرداد ۰۹

بنا بر آموزهای امیرمؤمنان علی (ع) هركه تنها فکر و نگرش خود را درست ببيند و به نگرش ديگران توجّه ننمايد، خود را حق بيند و ديگران را ناحق، و سلطه‌گرى پيشه كند، بى‌گمان خود را به هلاكت دراندازد و مايه هلاكت ديگران شود.

جزئیات

امنیت سیاسی در حکومت امیرمؤمنان علی علیه السلام

۱۳۹۷ اسفند ۰۴

حرمت و کرامت انسان ها در عرصه سیاسی، در گرو پاسداشت امنیت سیاسی آنان است. بدین معنا که هیچ کس به دلیل اعتقادات سیاسی خود، تهدید نگردد و حرمتش زیر پا گذاشته نشود و آزادی های سیاسی اش مادام که به حریم و حقوق دیگران تجاوز نکرده است، پاس داشته شود.

جزئیات

مرگ اندیشی در آموزه های امام علی(ع)

۱۳۹۷ بهمن ۲۲

در آموزه های امام علی (ع) و در نهج البلاغه یاد مرگ و مرگ اندیشی بسیار برجسته دیده می شود که هیچ چیز چون آن، آدمی را از گردنفرازی و گردنکشی فرود نمی آورد و به تواضع و فروتنی در برابر حقیقت هستی نمی کشاند.

جزئیات

زشتی جنگ و خونریزی و اصالت صلح

۱۳۹۷ آبان ۱۲

در منطق علی(ع) جنگ و خونریزی پدیده ای زشت و خانمان برانداز است پدیده ای که پیوسته آزادی و امنیت انسان ها را گرفته، سرزمین ها را ویران کرده، مردمان را آواره نموده و سرمایه های گرانقدر انسانی و جز آن را به نابودی کشانده است

جزئیات

معیارهای گزینش فرماندهان و مدیران ارشد

۱۳۹۷ مهر ۰۸

گرینش فرماندهان و مدیران ارشد بدلیل حسایت جایگاهشان و نقش اساسی شان اهمیتی ویژه دارد و لازم است در مورد آنان علاوه بر ویژگی هایی چون درایت و تدبیر، معرفت، دانش و تخصص، قوت و توانایی های عمومی، ویژگی های دیگری لحاظ گردد به ویژه اخلاق فرماندهی و سلوک مدیریتی.

جزئیات

بررسی اسباب و آثار فقر در کلام امیرمؤمنان علی(ع)

۱۳۹۶ آذر ۲۶

واژه فقر را چنین معنا و ریشه یابی کرده اند: فرودآمدن حادثه بر کسی و شکستن مهره های پشت او. اگر کسی استخوان ستون فقراتش شکسته باشد، او را فقیر گویند. انسان‌های تنگدست و ندار را از آن جهت فقیر گویند، زیرا مانند کسی که ستون فقراتش شکسته باشد نمی تواند روی پای خود بایستد. آدمی که مهره های پشت او شکسته باشد، در زندگی زمین گیر است، شاید از این جهت نام دیگر فقیر مسکین است.

جزئیات

چگونه اخلاق را در نظام اداری کشور نهادینه کنیم؟

۱۳۹۶ آذر ۲۵

اگر اخلاق اداری در زندگی کاری انسان وجود داشته باشد نتیجه، کارکردن شیرین و توأم با رضایتمندی و خودشکوفایی از یکسو و رضایت مردم و پیشرفت امور و شکوفایی کار از سوی دیگر است.

جزئیات

فتنه و نحوه مقابله با آن

۱۳۹۵ مهر ۲۷

مردان الاهی همچون علی علیه السلام که با نگاهی ژرف دوردستهای زندگی انسانی را میدیده اند در کلمات گهربار خود مردم را در مواجهه با خطرات گوناگون راهنمایی نموده اند که یکی از این پرتگاهها هنگامه ­ی فتنه است.

جزئیات