قنطره

38

آیا خانواده قذافی به قدرت بر می گردند؟

۱۴۰۰ مهر ۱۰

با نزدیک شدن به 24 دسامبر و فرارسیدن زمان انتخابات، نام فرزندان معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی بیش از همیشه به گوش می رسد.

جزئیات

مقتدی صدر قدرتمندترین مرد عراق

۱۴۰۰ تیر ۱۵

اکثر مخالفان صدر اذعان دارند که صدری ها در انتخابات، اول خواهند شد.

جزئیات

ماهیت سیاسی جرایم توهین به مقدسات و ارتداد

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۴

«احمد کورو» از انگیزه های سیاسی نهفته در جرم انگاری کفر و ارتداد می گوید.

جزئیات

موفقیت مهاجران در آلمان، اصل یا استثنا؟

۱۳۹۹ دی ۱۷

گرچه مهاجران بسیاری در زمینه کارآفرینی حضور دارند اما در کل، موفقیت جامعه مهاجر آلمان امری استثنا است

جزئیات